TEKTON - COSMOS Systemy wspomagania projektowania.                                           Firma TEKTON-COSMOS dostarcza specjalistyczne oprogramowanie dla następujących branż: # DLA ZASTOSOWAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH                                                                                                                

           - w architekturze: ArchiCAD
        
        


 #  DLA ZASTOSOWAŃ MECHANICZNYCH I NAUKI FIZYKI:                                                                                                                     

  • Interactive Physics do przeprowadzania doświadczeń i badania zjawisk fizycznych
  • Symulacja ruchu mechanizmów Working Model 2D

Kiedy przekonać się, czy projekt będzie działać poprawnie?   Po testach ?   Nie czekaj , sprawdź ...w symulacji z Dynamic Designer Motion!

  • - w programie Autodesk Inventor
  • - w programie Solid Edge

Working Model 2D i Dynamice Designer Motion przeznaczone do tworzenia wirtualnych prototypów projektów inżynierskich i oceny ich zachowania

                                                                                                                                                            

Firma Design Simulation Technologies zaprasza wszystkie akredytowane szkoły i uczelnie do udziału w Programie Uczelnianym

Ten atrakcyjny finansowo program pozwala na gruntowne przygotowanie studentów do ich przyszłej kariery zawodowej poprzez wprowadzenie ich w najbardziej zaawansowaną technologię analiz

Proste w nauce i stosowaniu, produkty mogą być łatwo wdrożone w pracowniach szkolnych i uczelnianych lub stosowane w samodzielnych programach nauki metod analizy oraz do celów instruktażowych.


Interactive Physics ma służyć studentom i nauczycielom do badania i eksperymentowania z pojęciem fizyki,
natomiast wykorzystanie systemu
Working Model 2D pomoże zrozumieć, działanie mechanicznych systemów oraz budowę modeli fizycznych